f1: Tilpass i menyen

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg elementene som er oppført i i -menyen som vises når i -knappen trykkes i fotomodus.

  • Marker en posisjon i i -menyen, trykk på J og velg ønsket element.
  • Følgende elementer kan tilordnes til i -menyen.

Bluetooth-tilkobling

Aktiver eller deaktiver Bluetooth.