Vignettkontroll

  1. G knappen
  2. C fotoopptaksmeny

Vignettkontroll reduserer "vignettering" - et fall i lysstyrken ved kantene av et fotografi - med en mengde som varierer fra objektiv til objektiv. Effektene er mest merkbare ved maksimal blenderåpning.

AlternativBeskrivelse
e[ Høy ]Velg mengden vignettkontroll som utføres fra (i rekkefølge fra høy til lav) [ Høy ], [ Normal ] og [ Lav ].
g[ Normal ]
f[ Lav ]
[ Av ]Vignettkontroll deaktivert.

Vignettkontroll

Avhengig av scenen, opptaksforholdene og type objektiv, kan JPEG-bilder vise "støy" (tåke) eller overprosessering ved kanten av bildet som introduserer variasjoner i perifer lysstyrke. I tillegg kan det hende at egendefinerte bildekontroller og forhåndsinnstilte bildekontroller som er endret fra standardinnstillingene ikke gir ønsket effekt. Ta testbilder og se resultatene på skjermen.