Feilsøking

Løsninger på noen vanlige problemer er oppført nedenfor.

ProblemLøsning
Kameraet viser en TCP/IP-feil.Tilkoblingsinnstillinger krever justering. Sjekk innstillingene for vertsdatamaskinen eller den trådløse ruteren og juster kamerainnstillingene på riktig måte ( Nettverksinnstillinger ).
Kameraet viser feilmeldingen "ingen minnekort".Minnekortet er satt inn feil eller ikke i det hele tatt. Bekreft at minnekortet er riktig satt inn (Sette inn batteriet og et minnekort ).
Opplastingen blir avbrutt og kan ikke gjenopptas.Opplastingen fortsetter hvis kameraet slås av og deretter på igjen (Laster opp bilder ).
Forbindelsen er upålitelig.Hvis [ Auto ] er valgt for [ Channel ] når du kobler til en smartenhet, velger du [ Manual ] og velger kanalen manuelt ( Wi-Fi-tilkoblingsinnstillinger ).
Hvis kameraet er koblet til en datamaskin i infrastrukturmodus, sjekk at ruteren er satt til en kanal mellom 1 og 8 ( Nettverksinnstillinger ).