a3: Fokussporing med låsing

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg hvor raskt fokus reagerer hvis noe går mellom motivet og kameraet når AF-C er valgt for fokusmodus eller når AF-A er valgt og du fotograferer i AF-C .

  • Velg [ 5 (Forsinket) ] for å opprettholde fokus på det originale motivet.
  • Velg [ 1 (Rask) ] for å gjøre det lettere å skifte fokus til objekter som krysser synsfeltet ditt.
  • Hvis [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område-modus, vil blokkert AF-respons fungere i modus [ 3 ] når [ 2 ] eller [ 1 (Hurtig) ] er valgt.