a6: AF-aktivering

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg om utløserknappen kan brukes til å fokusere. Hvis [ Kun AF-ON ] er valgt, vil ikke kameraet fokusere når utløseren trykkes halvveis ned. Fokus kan bare justeres ved å bruke andre kontroller som AF-ON er tilordnet ved bruk av egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller (opptak) ].

Ute av fokus utgivelse

For å velge om lukkeren kan utløses selv under omstendigheter der den normalt ville vært deaktivert, velg Egendefinert innstilling a6 [ AF-aktivering ], uthev [ Kun AF-PÅ ] og trykk på 2 . Ved å velge [ Aktiver ] kan lukkeren utløses når som helst.

AlternativBeskrivelse
[ Aktiver ]Utløser aktivert.
[ Deaktiver ]Utløseren er deaktivert.