f3: Egendefinerte kontroller (avspilling)

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg rollen som er tildelt kameraknappene under avspilling.

AlternativRolleBeskrivelse
j[ AE-L/AF-L-knapp ]g[ Beskytt ]Trykk på kontrollen for å beskytte det gjeldende bildet.
c[ Vurdering ]Når du trykker på kontrollen, kan du trykke 4 eller 2 eller rotere hovedkommandohjulet for å endre vurderingsinnstillingen for det viste bildet.
p[ Zoom på/av ]Trykk på kontrollen for å zoome inn på området rundt det gjeldende fokuspunktet (zoomforholdet er valgt på forhånd). Trykk igjen for å avbryte zoom.
  • For å velge zoomforhold, uthev [ Zoom på/av ] og trykk på 2 .
  • Zoom er tilgjengelig i både fullskjerms- og miniatyravspilling.
[ Ingen ]Kontrollen har ingen effekt.
k[ OK-knapp ]*n[ Miniatyrbilde på/av ]Trykk på kontrollen for å veksle mellom fullskjermsavspilling, 4-, 9- og 72-bilders miniatyravspilling og kalenderavspilling.
o[ Se histogrammer ]Et histogram vises mens kontrollen trykkes inn. Histogramvisningen er tilgjengelig i både fullskjerms- og miniatyravspilling.
p[ Zoom på/av ]Trykk på kontrollen for å zoome inn på området rundt det gjeldende fokuspunktet (zoomforholdet er valgt på forhånd). Trykk igjen for å avbryte zoom.
  • For å velge zoomforhold, uthev [ Zoom på/av ] og trykk på 2 .
  • Zoom er tilgjengelig i både fullskjerms- og miniatyravspilling.
u[ Velg mappe ]Trykk på kontrollen for å vise [ Velg mappe ]-dialogen, hvor du deretter kan velge en mappe for avspilling.
  1. Uavhengig av hvilket alternativ som er valgt, vil videoavspilling startes ved å trykke på J når en video vises i full skjerm.