Godkjente minnekort

  • Kameraet kan brukes med SD-, SDHC- og SDXC-minnekort.
  • UHS-I støttes.
  • Kort klassifisert UHS Speed Class 3 eller bedre anbefales for videoopptak og avspilling. Lavere hastigheter kan føre til at opptak eller avspilling blir avbrutt.
  • Når du velger kort for bruk i kortlesere, sørg for at de er kompatible med enheten.
  • Kontakt produsenten for informasjon om funksjoner, drift og bruksbegrensninger.

Skrivebeskyttelsesbryteren

  • SD-minnekort er utstyrt med en skrivebeskyttelsesbryter. Skyv bryteren til "låst"-posisjonen, beskytter kortet, og beskytter dataene det inneholder.
  • En “ ––– ”-indikator og en [ Card ]-advarsel vises i opptaksdisplayet når et skrivebeskyttet kort er satt inn.
  • Hvis du prøver å utløse lukkeren mens et skrivebeskyttet kort er satt inn, vises en advarsel og ingen bilder tas opp. Lås opp minnekortet før du prøver å ta eller slette bilder.