Vælg, om billeder kan tages, før kameraet fokuserer i fokustilstand AF-C .

Mulighed Beskrivelse
G Frigøre Der kan tages billeder, hver gang der trykkes på udløserknappen ( udløserprioritet ).
F Fokus Billeder kan kun tages, når kameraet er i fokus ( fokusprioritet ).

Uanset hvilken indstilling der er valgt, låses fokus ikke, når AF-C er valgt til fokustilstand. Kameraet fortsætter med at justere fokus, indtil lukkeren udløses.