Når fokuspunkt er aktiveret i manuel fokustilstand, vises objekter, der er i fokus, med farvede konturer på displayet. Vælg topniveau og konturfarve.

  • Peaking-niveau : Vælg mellem 3 (høj følsomhed) , 2 (standard) , 1 (lav følsomhed) og Off ; jo højere værdi, jo større dybde vil der blive vist som værende i fokus.
  • Højlysfarve : Vælg højlysfarven.