Hvis du vælger Ja , kan justeringer, der normalt foretages ved at holde en knap nede og dreje et kommandohjul, foretages ved at dreje kommandohjulet, efter at knappen er sluppet. Dette slutter, når der trykkes på knappen igen, udløserknappen trykkes halvt ned, eller standby-timeren udløber.

  • Udløserknappen for at bruge drejeknappen gælder for E og S -knapperne.
  • Udløserknap for at bruge drejeknappen gælder også for kontroller, som følgende roller er blevet tildelt ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger f2 ( brugerdefinerede kontroller (optagelse) ) eller g2 ( brugerdefinerede kontroller ): Vælg billedområde , Billedkvalitet/størrelse , Hvidbalance , Indstil billedkontrol , Aktiv D-Lighting , Lysmåling , Blitztilstand / kompensation , Udløsertilstand , Fokustilstand / AF-områdetilstand , Auto bracketing , Multieksponering , HDR (højt dynamisk område) , Eksponeringsforsinkelsestilstand , Højdepunkter , og Mikrofonfølsomhed .