Brug denne indstilling til at finjustere eksponeringsværdien valgt af kameraet. Eksponeringen kan finjusteres separat for hver målemetode med fra +1 til -1 EV i trin på 1/6 EV.

Finjusterende eksponering

Ikonet for eksponeringskompensation ( E ) vises ikke, når eksponeringsfinjustering er aktiveret. Den eneste måde at bestemme, hvor meget eksponeringen er blevet ændret, er at se mængden i finjusteringsmenuen.