Vælg, om skygge skal bruges til at angive højlys (lyse områder af rammen), og vælg det nødvendige lysstyrkeniveau for at udløse fremhævningsvisningen.

  • Displaymønster : For at aktivere fremhævningsvisningen skal du vælge Mønster 1 eller Mønster 2 .

    Højdepunkter

    Mønster 1

    Mønster 2

  • Fremhæv visningstærskel : Vælg den nødvendige lysstyrke for at udløse filmfremhævningsvisningen. Jo lavere værdien er, desto større rækkevidde af lysstyrker vil blive vist som højlys. Hvis 255 er valgt, vil det fremhævede display kun vise områder, der er potentielt overeksponerede.

Fremhæv Display

Hvis både visningen af højlys og højlys er aktiveret, vil kun højdepunkterne blive vist i manuel fokustilstand. For at se fremhævningsvisningen skal du vælge Fra for brugerdefineret indstilling d9 ( Højpunkter ) > Højdeniveau .