Vælg, om kameraet registrerer og fokuserer på ansigter eller øjne, enten af menneskelige portrætmotiver eller af hunde og katte, når auto-område-AF er valgt til AF-område-tilstand.

Mulighed Beskrivelse
Ansigts- og øjengenkendelse på Når kameraet registrerer et portrætmotiv, fokuserer det automatisk på det ene eller det andet af motivets øjne eller på motivets ansigt, hvis øjnene ikke registreres.
Ansigtsgenkendelse er slået til Når kameraet registrerer et portrætmotiv, fokuserer det automatisk på motivets ansigt.
Dyredetektering på Når kameraet registrerer et ansigt på en hund eller kat, fokuserer det automatisk på det ene eller det andet af motivets øjne. Hvis øjnene ikke registreres, vil kameraet i stedet fokusere på motivets ansigt.
Af Ansigts- og øjengenkendelse deaktiveret.