Vælg størrelsen på det område, der vægtes mest i centervægtet måling.