Vælg, om knappen E skal bruges til eksponeringskompensation.

  • Til (automatisk nulstilling) : I tilstandene P , S og A kan eksponeringskompensation indstilles ved at dreje kommandohjulet, der ikke bruges til lukkerhastighed eller blænde i øjeblikket (let eksponeringskompensation er ikke tilgængelig i andre tilstande). Den indstilling, der er valgt med kommandohjulet, nulstilles, når kameraet slukker, eller standby-timeren udløber (indstillinger for eksponeringskompensation, der er valgt med E -knappen, nulstilles ikke).
  • Til : Som ovenfor, bortset fra at den eksponeringskompensationsværdi, der er valgt med kommandohjulet, ikke nulstilles, når kameraet slukker, eller standby-timeren udløber.
  • Fra : Eksponeringskompensation indstilles ved at trykke på E -knappen og dreje hovedkommandohjulet.