Vælg, hvordan kameraet justerer blitzniveauet, når automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret.

Mulighed Beskrivelse
e Emne og baggrund Kameraet tager både hovedmotivet og baggrundsbelysningen i betragtning, når ISO-følsomheden justeres.
f Kun emne ISO-følsomheden justeres kun for at sikre, at hovedmotivet er korrekt eksponeret.