Når et billede er taget, navngiver kameraet filen ved at tilføje et til det sidst anvendte filnummer. Denne indstilling styrer, om filnummereringen fortsætter fra det sidst brugte nummer, når en ny mappe oprettes, hukommelseskortet formateres, eller et nyt hukommelseskort indsættes i kameraet.

Mulighed Beskrivelse
Filnummereringen fortsætter fra det sidst brugte nummer. Dette forenkler filhåndteringen ved at minimere forekomsten af duplikerede filnavne.
Af Filnummerering genstarter fra 0001 eller fra det største filnummer i den aktuelle mappe (hvis du slår sekventiel filnummerering fra og derefter til igen, genoptages filnummereringen fra det sidst brugte nummer).
Nulstil Med hensyn til On , bortset fra at det næste billede, der tages efter Nulstil er valgt, tildeles et filnummer ved at tilføje et til det største filnummer i den aktuelle mappe. Hvis mappen er tom, nulstilles filnummereringen til 0001.

Filnummersekvens

Hvis der tages et billede, når den aktuelle mappe indeholder 5000 billeder eller et billede med nummeret 9999, oprettes en ny mappe, og filnummereringen vil genstarte fra 0001. Den nye mappe tildeles et nummer én højere end det nuværende mappenummer, eller hvis en mappe med det nummer allerede eksisterer, det laveste tilgængelige mappenummer. Hvis den aktuelle mappe er nummereret 999, vil kameraet ikke være i stand til at oprette en ny mappe, og udløseren vil blive deaktiveret (derudover kan filmoptagelse blive deaktiveret, hvis kameraet beregner, at det antal filer, der er nødvendige for at optage en film på den maksimale længde vil resultere i, at mappen indeholder over 5000 filer eller en fil med et nummer over 9999). For at genoptage optagelsen skal du vælge Nulstil til brugerdefineret indstilling d6 ( Filnummersekvens ) og derefter enten formatere det aktuelle hukommelseskort eller indsætte et nyt hukommelseskort.