Vælg, om objektivets fokusring kan bruges til manuel fokus i autofokustilstand. Vælg mellem mulighederne nedenfor.

  • Aktiver : Autofokus kan tilsidesættes ved at dreje objektivets fokusring, mens udløserknappen trykkes halvt ned (autofokus med manuel tilsidesættelse). For at genfokusere med autofokus skal du løfte fingeren fra udløserknappen og derefter trykke den halvt ned igen.
  • Deaktiver : Objektivets fokusring kan ikke bruges til manuel fokus, mens autofokustilstand er valgt.