Vælg de roller, der er tildelt knapperne A ( L ) og J under afspilning. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

AE-L/AF-L knap

Følgende roller kan tildeles til knappen A ( L ):

Mulighed Beskrivelse
h Samme som j ved optagelse Kontrolelementet udfører den funktion, der er valgt for brugerdefineret indstilling f2 ( brugerdefinerede kontroller (optagelse) ) > j AE-L/AF-L-knap .
g Beskytte Tryk på knappen under afspilning for at beskytte det aktuelle billede.
c Bedømmelse Tryk på knappen, og brug derefter multivælgeren til at bedømme det aktuelle billede under afspilning.

OK knap

Vælg mellem mulighederne nedenfor. Uanset den valgte indstilling starter filmafspilning ved at trykke på J , når en film vises i fuld skærm.

Mulighed Beskrivelse
n Thumbnail til/fra Skift mellem fuldskærms- og miniatureafspilning.
o Se histogrammer I både fuldskærms- og miniatureafspilning vises et histogram, mens der trykkes på J -knappen.
p Zoom til/fra Skift mellem fuldskærms- eller miniatureafspilning og afspilningszoom (for at vælge zoomforholdet skal du fremhæve Zoom til/fra og trykke på 2 ). Zoomvisningen er centreret om det aktive fokuspunkt.
u Vælg mappe En mappevalgsdialog vil blive vist; marker en mappe, og tryk på J for at se billederne i den valgte mappe.