Vælg, om eksponeringen skal låses, når der trykkes på udløserknappen.

Mulighed Beskrivelse
O Til (halvt tryk) Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, låses eksponeringen.
P Til (burst-tilstand) Eksponeringen låses kun, mens udløserknappen er trykket helt ned.
Af Et tryk på udløserknappen låser ikke eksponeringen.