Vælg mellem følgende visningsmuligheder for fokuspunkt:

  • Manuel fokustilstand : Vælg Til for at vise det aktive fokuspunkt i manuel fokustilstand, Fra for kun at vise fokuspunktet under valg af fokuspunkt.
  • AF-hjælp med dynamisk område : Hvis Til er valgt, vil både det valgte fokuspunkt og de omgivende fokuspunkter blive vist i tilstanden dynamisk AF-område. Vælg Fra for kun at vise det valgte fokuspunkt.