Vælg længden af udløserforsinkelsen, antallet af taget billeder og intervallet mellem billederne i selvudløsertilstand.

  • Selvudløserforsinkelse : Vælg længden af udløserforsinkelsen.
  • Antal billeder : Tryk på 1 og 3 for at vælge antallet af billeder, der tages, hver gang der trykkes på udløserknappen.
  • Interval mellem billeder : Vælg intervallet mellem billeder, når antallet af billeder er mere end 1.