Vælg den langsomste tilgængelige lukkerhastighed, når for- eller baggardinsynkronisering eller rød-øje-reduktion bruges i tilstanden P eller A (uanset den valgte indstilling, kan lukkerhastighederne være så langsomme som 30 sek. i tilstandene S og M eller ved flash indstillinger for langsom synkronisering, langsom synkronisering med bagerste gardin eller reduktion af røde øjne med langsom synkronisering).