Tilpas betjeningen af hoved- og underkommandohjulene.

  • Omvendt rotation : Vend omdrejningsretningen af kommandohjulene for udvalgte operationer. Fremhæv indstillinger, og tryk på 2 for at vælge eller fravælge, og tryk derefter på J for at gemme ændringer og afslutte.

  • Skift hoved/sub : Vælg de roller, som kommandohjulene spiller for eksponerings- og fokusoperationer.

    • Eksponeringsindstilling : Hvis Til er valgt, vil hovedkommandohjulet styre blænde og underkommandohjulets lukkerhastighed. Hvis Til (Mode A) er valgt, vil hovedkommandohjulet kun blive brugt til at indstille blænde i tilstand A.
    • Autofokusindstilling : Denne indstilling gælder for den kontroltildelte fokustilstand/AF-områdetilstand ved brug af brugerdefineret indstilling f2 ( brugerdefinerede kontroller (optagelse) ). Hvis Til er valgt, kan fokustilstanden vælges ved at holde kontrolknappen nede og dreje på underkommandohjulet, AF-områdetilstand ved at holde kontrolknappen nede og dreje hovedkommandohjulet.
  • Menuer og afspilning : Vælg Fra for at bruge multivælgeren til menuer og afspilning. Hvis Til eller Til (ekskluderet billedgennemgang) er valgt, kan hovedkommandohjulet bruges til at vælge det billede, der vises under fuldskærmsvisning og til at fremhæve miniaturer og menupunkter. Underkommandohjulet bruges i fuldskærms-afspilning til at springe frem eller tilbage i overensstemmelse med den indstilling, der er valgt for Frame-fremrykning med underopkald og i miniatureafspilning til side op eller ned. Mens menuer vises, vil drejning af underkommandohjulet til højre vise undermenuen for den fremhævede indstilling, mens drejning til venstre viser den forrige menu. Tryk på 2 eller J for at foretage et valg. Vælg Til (billedgennemgang udelukket) for at forhindre kommandohjulene i at blive brugt til afspilning under billedgennemgang.
  • Frame-fremrykning med underopkald : Når Til eller Til (ekskluderet billedgennemgang) er valgt for menuer og afspilning , kan det underordnede kommandohjul drejes under fuldskærmsvisning for at vælge en mappe, for at springe 10 eller 50 billeder frem eller tilbage ved et tidspunkt, eller for at springe til det næste eller forrige beskyttede billede, det næste eller forrige billede, den næste eller forrige film eller det næste eller forrige billede med en valgt vurdering (for at vælge vurderingen skal du fremhæve Rating og trykke på 2 ).