Ved standardindstillingen af MTR > under > over ( H ), udføres eksponering, blitz og hvidbalancebracketing i følgende rækkefølge: det uændrede billede tages først, efterfulgt af billedet med den laveste værdi, efterfulgt af billedet med den højeste værdi. Hvis Under > MTR > over ( I ) er valgt, vil optagelsen fortsætte i rækkefølge fra den laveste til den højeste værdi. Denne indstilling har ingen effekt på ADL-bracketing.