Vælg, hvordan kameraet justerer blitzniveauet, når eksponeringskompensation bruges.

Mulighed Beskrivelse
YE Hele rammen Både blitzniveau og eksponeringskompensation justeres for at ændre eksponeringen over hele billedet.
E Kun baggrund Eksponeringskompensation gælder kun for baggrund.