Vælg Til for at få vist, hvordan ændringer af sådanne indstillinger som hvidbalance, billedkontrol og eksponeringskompensation påvirker farve og lysstyrke i fototilstand, eller vælg Fra for at justere lysstyrke og farvetone for at lette visningen (uanset den valgte indstilling, effekterne af førnævnte indstillinger er altid synlige i filmtilstand). Et g -ikon vises, når Fra er valgt.