Vælg Til for mere præcis fokus under svag belysning (gælder kun, når AF-S er valgt til fokustilstand, eller når AF-A er valgt, og kameraet optager med AF-S ).

  • Denne mulighed træder kun i kraft i fototilstand.
  • I tilstandene b , h og q er AF med lavt lys fastsat til Til .
  • Kameraet kan tage længere tid at fokusere, når Til er valgt.
  • Mens lavt lys AF er aktiveret, vises "Low-light" på displayet, og displayets opdateringshastighed kan falde.