Vælg antallet af tilgængelige fokuspunkter til manuel valg af fokuspunkt.

Mulighed Beskrivelse
R Alle punkter Hvert fokuspunkt, der er tilgængeligt i den aktuelle AF-områdetilstand, kan vælges.
I Hvert andet punkt Antallet af tilgængelige fokuspunkter reduceres med tre fjerdedele (antallet af tilgængelige fokuspunkter i tilstanden Wide-area AF (L) ændres ikke). Bruges til hurtig valg af fokuspunkt.