Vælg de handlinger, der udføres i fototilstand ved hjælp af kamera- eller objektivkontroller, inklusive kameraknapperne og undervælgeren og objektivkontrolringen.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

Mulighed

w

[ Fn1 knap ]

y

[ Fn2 knap ]

1

[ Fn3 knap ]

n

[ Fn-knap til lodret optagelse ]

b

[ Protect/Fn4 knap ]

V

[ AF-ON knap ]

8

[ Undervælgercenter ]

p

[ OK knap ]

W

[ Lyd knap ]

B

[ QUAL knap ]

F

[ Lodret multivælger center ]

j

[ AF-ON-knap til lodret optagelse ]

z

[ Knap til videooptagelse ]

y

[ Kommandohjul ]

S

[ Lens Fn-knap ]

3

[ Lens Fn2-knap ]

l

[ Lens kontrolring ]

 • De roller, der kan tildeles, er angivet nedenfor. De tilgængelige roller varierer med kontrollen.

Rolle

Beskrivelse

A

[ Forudindstillet fokuspunkt ]

Ved at trykke på knappen vælges et forudindstillet fokuspunkt.

 • For at vælge punktet skal du fremhæve det, holde knappen nede og trykke på knappen for fokustilstand, indtil fokuspunktet blinker.

 • Separate fokuspunkter kan vælges for "bred" (landskab) orientering og for hver af de to "høje" (portræt) orienteringer, hvis en anden indstilling end [ Fra ] er valgt for brugerdefineret indstilling a5 [ Gem punkter efter orientering ].

 • Funktionen af den valgte kontrol kan vælges ved at trykke på 2 , når [ Forudindstillet fokuspunkt ] er fremhævet.

  • [ Tryk for at hente fokuspunkt ]: Ved at trykke på knappen genkaldes det forudindstillede fokuspunkt.

  • [ Hold for at hente fokuspunkt ]: Det forudindstillede fokuspunkt vælges, mens der trykkes på knappen. Slipning af knappen gendanner det fokuspunkt, der var valgt, før der blev trykket på knappen.

K

[ Vælg midterste fokuspunkt ]

Ved at trykke på knappen vælges det midterste fokuspunkt.

d

[ AF-områdetilstand ]

Hold knappen nede for at vælge en forudindstillet AF-områdetilstand. AF-områdetilstanden, der tidligere var i kraft, gendannes, når knappen slippes.

 • For at vælge AF-områdetilstand skal du trykke på 2 , når [ AF-områdetilstand ] er fremhævet.

5

[ AF-områdetilstand + AF-ON ]

Hvis du holder knappen nede, vælges en forudindstillet AF-områdetilstand og starter autofokus. AF-områdetilstanden, der tidligere var i kraft, gendannes, når knappen slippes.

 • For at vælge AF-områdetilstand skal du trykke på 2 , når [ AF-områdetilstand + AF-ON ] er fremhævet.

A

[ AF-ON ]

Ved at trykke på knappen startes autofokus, hvilket kopierer AF-ON- knappens funktion.

F

[ Kun AF-lås ]

Fokus låses, mens knappen trykkes ned.

E

[ AE-lås (Hold) ]

Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringslåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

N

[ AWB-lås (hold) ]

Hvis [ Auto ] eller [ Naturligt lys auto ] er valgt for hvidbalance, låses hvidbalancen, når der trykkes på knappen (hvidbalancelås). Hvidbalancelåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Låsen udløses dog, når der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

O

[ AE/AWB-lås (hold) ]

Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Hvidbalancen låses også, forudsat at [ Auto ] eller [ Naturligt lys auto ] er valgt til hvidbalance. Eksponering og hvidbalancelås slutter ikke, når lukkeren udløses. Låsen udløses dog, når der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

D

[ AE-lås (Nulstil ved frigivelse) ]

Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, lukkeren udløses, eller standby-timeren udløber.

C

[ kun AE-lås ]

Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.

B

[ AE/AF-lås ]

Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.

r

[ FV-lås ]

Tryk på knappen for at låse flashværdien for valgfri flashenheder; tryk igen for at annullere FV-lås.

h

[ c Deaktiver/aktiver ]

Hvis blitzen i øjeblikket er aktiveret, vil den blive deaktiveret, mens der trykkes på knappen. Hvis blitzen i øjeblikket er slukket, vil synkronisering med frontgardin blive valgt, mens der trykkes på knappen.

q

[ Forhåndsvisning ]

Mens kontrollen er trykket ned, viser optagedisplayet, hvordan farve, eksponering og dybdeskarphed påvirkes af de aktuelle fotoindstillinger.

o

[ Genkald optagefunktioner ]

Hold knappen nede for at genkalde tidligere valgte indstillinger.

 • For at vælge de genkaldte indstillinger skal du trykke på 2 , når [ Genkald optagefunktioner ] er fremhævet.

  • Fremhæv elementer med 1 eller 3 , og tryk på J for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ). Kun elementer markeret med et flueben ( M ) vil blive genkaldt, mens knappen trykkes ned.

  • Fremhæv elementer ved hjælp af 1 eller 3 , og tryk på 2 for at se muligheder. Tryk på J for at gemme ændringer og afslutte.

  • For at gemme aktuelle kameraindstillinger til senere genkald ved hjælp af denne mulighed, skal du vælge [ Gem aktuelle indstillinger ].

 • Indstillinger som lukkertid og blænde kan ændres ved at holde kontrollen nede og dreje på et kommandohjul.

  • I tilstand P kan du justere fleksible programindstillinger.

  • Hvis en anden indstilling end [ Fra ] er valgt for brugerdefineret indstilling b3 [ Nem eksponeringskompensation ], kan eksponeringskompensation justeres ved at dreje et kommandohjul.

1

[ Bracketing burst ]

 • Hvis der trykkes på knappen, når en anden mulighed end [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotooptagelsesmenuen i kontinuerlig udløsertilstand, vil kameraet tage alle billederne i det aktuelle bracketingprogram og gentag bracketing-bursten, mens udløserknappen er trykket ned. I enkeltbilledfrigivelsestilstand slutter optagelsen efter den første bracketing-burst.

 • Hvis [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing set ], vil kameraet tage billeder, mens udløserknappen trykkes ned, og anvende hvidbalancebracketing på hvert billede.

c

[ Synk. udgivelsesvalg ]

Når [ Synkroniseret udløser ] er valgt for [ Tilslut til andre kameraer ] i netværksmenuen, eller når en trådløs fjernbetjening bruges til synkroniseret udløsning, kan den valgte kontrol bruges til at skifte mellem fjernudløser og master eller synkroniseret udløsning. De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling d4 [ Sync. muligheder for frigivelsestilstand ].

 • Følgende muligheder er tilgængelige, når [ Sync ] er valgt for [ Sync. muligheder for frigivelsestilstand ]:

  • [ Kun masterudløser ] ( c ): Hold knappen nede for kun at tage billeder med masterkameraet.

  • [ Kun fjernudløser ] ( d ): Hold knappen nede for kun at tage billeder med fjernbetjeningskameraerne.

 • Følgende muligheder er tilgængelige, når [ Ingen synkronisering ] er valgt for [ Synk. muligheder for frigivelsestilstand ]:

  • [ Synkroniseret udløser ] ( 6 ): Hold knappen nede for at synkronisere udløserne på master- og fjernkameraet.

  • [ Kun fjernudløser ] ( d ): Hold knappen nede for kun at tage billeder med fjernbetjeningskameraerne.

4

[ + RAW ]

 • Hvis en JPEG-indstilling aktuelt er valgt for billedkvalitet, vises "RAW" i optagedisplayet, og en NEF (RAW) kopi vil blive optaget med det næste billede, der tages, efter at der er trykket på knappen. Den oprindelige billedkvalitetsindstilling vil blive gendannet, når du fjerner din finger fra udløserknappen eller trykker på knappen igen og annullerer [ + RAW ].

 • NEF (RAW)-kopier optages med de indstillinger, der aktuelt er valgt for [ RAW-optagelse ] i fotooptagelsesmenuen.

L

[ Lydløs tilstand ]

Tryk på knappen for at aktivere lydløs tilstand. Tryk igen for at deaktivere.

b

[ Live view info display off ]

Tryk på knappen for at skjule ikoner og andre oplysninger i optagedisplayet. Tryk igen for at se.

b

[ Rammegitter ]

Tryk på knappen for at få vist et rammegitter. Tryk på knappen igen for at skjule gitteret. Displaytypen kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d15 [ Gittertype ].

p

[ Zoom til/fra ]

Tryk på knappen for at zoome ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt. Tryk igen for at annullere zoom.

D

[ Virtuel horisont ]

Tryk på knappen for at aktivere den virtuelle horisontvisning. Tryk igen for at skjule displayet. Visningstypen kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d16 [ Virtuel horisonttype ].

k

[ Starlight view (foto Lv) ]

Tryk på knappen for at slå stjernelys til. Tryk igen for at afslutte stjernelysvisning.

W

[ Fokus peaking display ]

Tryk én gang på knappen for at aktivere fokuspunkt, når MF er valgt til fokustilstand. Tryk igen for at afslutte fokuspunktet.

O

[ MIN MENU ]

Tryk på knappen for at få vist "MIN MENU".

3

[ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]

Tryk på knappen for at springe til det øverste punkt i "MIN MENU". Vælg denne mulighed for hurtig adgang til et ofte brugt menupunkt.

K

[ Afspilning ]

Tryk på knappen for at starte afspilningen.

l

[ Filtreret afspilning ]

Tryk på knappen for kun at se billeder, der opfylder kriterierne valgt for [ Filtrerede afspilningskriterier ] i afspilningsmenuen.

e

[ Samme som AF-ON-knap ]

Kontrolelementet udfører den rolle, der aktuelt er valgt for AF-ON- knappen.

n

[ Optagelsesmenubank ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en optagemenubank.

v

[ Optagetilstand ]

Tryk på knappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge en optagetilstand.

J

[ Vælg billedområde ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge billedområdet.

8

[ Billedkvalitet/størrelse ]

Tryk på kontrolknappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge en billedkvalitetsindstilling og underkommandohjulet for at vælge billedstørrelse.

h

[ Indstil billedkontrol ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en billedkontrol.

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting.

w

[ Måling ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en måleindstilling.

z

[ Fokustilstand/AF-områdetilstand ]

Hold kontrollen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge fokustilstand, underkommandohjulet for at vælge AF-områdetilstand.

t

[ Automatisk bracketing ]

Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder og underkommandohjulet for at vælge bracketing-inkrementet eller aktiv D-Lighting-mængde.

$

[ Multieksponering ]

Tryk på kontrolknappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og underkommandohjulet for at vælge antallet af billeder.

2

[ HDR-overlay ]

Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og underkommandohjulet for at justere HDR-styrken.

a

[ Kontrollås ]

 • Tryk på knappen og drej hovedkommandohjulet for at låse lukkerhastigheden (tilstande S og M ). For at låse blænden (tilstande A og M ), skal du trykke på knappen og dreje det sekundære kommandohjul.

 • For at låse fokuspunktvalg skal du holde knappen nede og trykke på 1 , 3 , 4 eller 2 .

v

[ 1 trins spd/blænde ]

Foretag justeringer af lukkerhastighed og blænde i trin på 1 EV, uanset hvilken indstilling der er valgt for brugerdefineret indstilling b2 [ EV-trin for eksponeringskontrol ].

 • I tilstande S og M kan lukkerhastigheden justeres i trin på 1 EV ved at holde kontrollen nede og dreje hovedkommandohjulet.

 • I tilstandene A og M kan blænden justeres i trin på 1 EV ved at holde kontrollen nede og dreje på underkommandohjulet.

w

[ Vælg ikke-CPU-objektivnummer ]

Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge et objektivnummer, der er gemt ved hjælp af punktet [ Non-CPU lens data ] i opsætningsmenuen.

X

[ Fokus (M/A) ]

Autofokus kan tilsidesættes ved at dreje objektivkontrolringen (autofokus med manuel tilsidesættelse). Kontrolringen kan bruges til manuel fokusering, mens udløserknappen trykkes halvt ned. For at genfokusere med autofokus skal du løfte fingeren fra udløserknappen og derefter trykke den halvt ned igen.

q

[ Blænde ]

Drej objektivets kontrolring for at justere blænden.

E

[ Eksponeringskompensation ]

 • Ved at tildele denne funktion til Fn- knappen til lodret optagelse kan eksponeringskompensation justeres ved at holde knappen nede og dreje et kommandohjul.

 • Ved at tildele denne funktion til linsekontrolringen kan eksponeringskompensation justeres ved at dreje ringen.

9

[ ISO-følsomhed ]

Drej objektivets kontrolring for at justere ISO-følsomheden.

[ Ingen ]

Styringen har ingen effekt.

Kommandohjul

Følgende roller kan tildeles kommandohjulene. For at se muligheder skal du fremhæve elementer og trykke på 2 .

Rolle

Beskrivelse

[ Eksponeringsindstilling ]

Vend om på rollerne for hoved- og underkommandohjulene i udvalgte tilstande. Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve en tilstand og 1 eller 3 for at skifte roller.

[ Valg af fokus/AF-områdetilstand ]

Skift roller, der spilles ved at dreje hoved- og underkommandohjulet, mens fokustilstandsknappen er trykket ned.

[ Underkommandoskive zoomrolle ]

Vælg den rolle, som underkommandohjulet skal spille på zoomdisplayet.

 • Vælg [ Eksponeringsindstilling ] for at ændre den rolle, som underkommandohjulet spiller i hver tilstand.

 • Vælg [ Zoom ] for at bruge det underordnede kommandohjul til at zoome ind eller ud.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video