Фотосуреттер құрамында «DSC_» бар немесе суреттер Adobe RGB түс кеңістігін (0 Color Space (Түс кеңістігі)) пайдаланатын жағдайда «_DSC» сөзінен кейін төрт цифрлы сан және үш әріптік кеңейтім келетін (мысалы, «DSC_0001.JPG» немесе «_DSC0002.JPG») файл атауларын пайдаланып сақталады. File naming (Файл атаулары) параметрі «Мәтін енгізу» (0 Мәтін енгізу) бөлімінде сипатталғандай файл атауының «DSC» бөлігін ауыстыратын үш әріпті таңдау үшін пайдаланылады.

Кеңейтімдер

Келесі кеңейтімдер пайдаланылады: NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер үшін «.NEF», TIFF (RGB) пішіміндегі кескіндер үшін «.TIF», JPEG пішіміндегі кескіндер үшін «.JPG», MOV бейнефильмдері үшін «.MOV», MP4 бейнефильмдері үшін «.MP4» және кескіндегі тозаң іздерін кетіру анықтамалық деректері үшін «.NDF». NEF (RAW) + JPEG пішіміндегі кескін сапасы параметрлерінде жазылған фотосуреттердің әр жұбында NEF және JPEG пішіміндегі кескіндердің файл атаулары бірдей, бірақ кеңейтімдері әртүрлі болады.

C Фотосурет түсіру мәзірі: суретке түсіру параметрлері

Reset Photo Shooting Menu (Фотосурет түсіру мәзірін қалпына келтіру) Storage Folder (Сақтау қалтасы) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Image Quality (Кескін сапасы) Image Size (Кескін өлшемі) NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) жазу) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Color Space (Түс кеңістігі) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Long Exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction Shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру) Metering (Өлшеу) Flash Control (Жарқылды басқару) Flash Mode (Жарқыл режимі) Flash Compensation (Жарқыл түзетілімі) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Auto Bracketing (Автоматты брекетинг) Multiple Exposure (Бірнеше экспозиция) HDR (High Dynamic Range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым)) Interval Timer Shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) Time-Lapse Movie (Баяулатылған бейнефильм) Focus Shift Shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру) Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)