Фотокамерамен жазылатын фотосуреттердің нүктелер түріндегі өлшемін таңдаңыз. JPEG және TIFF пішіміндегі кескіндердің өлшемін таңдау үшін JPEG/TIFF параметрін таңдаңыз, NEF (RAW) пішіміндегі кескіндердің өлшемін таңдау үшін NEF (RAW) параметрін таңдаңыз.

Z 7:

Кескін аумағы Параметр Өлшем (нүктелер) Басып шығару өлшемі (см) *
FX (36 × 24)
FX пішімі
Large (Үлкен) 8256 × 5504 69,9 × 46,6
Medium (Орташа) 6192 × 4128 52,4 × 35,0
Small (Кішкентай) 4128 × 2752 35,0 × 23,3
DX (24 × 16)
DX пішімі
Large (Үлкен) 5408 × 3600 45,8 × 30,5
Medium (Орташа) 4048 × 2696 34,3 × 22,8
Small (Кішкентай) 2704 × 1800 22,9 × 15,2
5 : 4 (30 × 24) Large (Үлкен) 6880 × 5504 58,3 × 46,6
Medium (Орташа) 5152 × 4120 43,6 × 34,9
Small (Кішкентай) 3440 × 2752 29,1 × 23,3
1 : 1 (24 × 24) Large (Үлкен) 5504 × 5504 46,6 × 46,6
Medium (Орташа) 4128 × 4128 35,0 × 35,0
Small (Кішкентай) 2752 × 2752 23,3 × 23,3
16 : 9 (36 × 20) Large (Үлкен) 8256 × 4640 69,9 × 39,3
Medium (Орташа) 6192 × 3480 52,4 × 29,5
Small (Кішкентай) 4128 × 2320 35,0 × 19,6

300 нүкте/дюйм ажыратымдылығында басып шығарған кездегі жуықталған өлшемі. Дюйм түріндегі басып шығару өлшемі нүкте түріндегі кескін өлшемін нүкте/дюйм (нүкте/дюйм; 1 дюйм = шамамен 2,54 см) түріндегі принтер ажыратымдылығына бөлгенде шығатын санға тең болады.

Z 6:

Кескін аумағы Параметр Өлшем (нүктелер) Басып шығару өлшемі (см) *
FX (36 × 24)
FX пішімі
Large (Үлкен) 6048 × 4024 51,2 × 34,1
Medium (Орташа) 4528 × 3016 38,3 × 25,5
Small (Кішкентай) 3024 × 2016 25,6 × 17,1
DX (24 × 16)
DX пішімі
Large (Үлкен) 3936 × 2624 33,3 × 22,2
Medium (Орташа) 2944 × 1968 24,9 × 16,7
Small (Кішкентай) 1968 × 1312 16,7 × 11,1
1 : 1 (24 × 24) Large (Үлкен) 4016 × 4016 34,0 × 34,0
Medium (Орташа) 3008 × 3008 25,5 × 25,5
Small (Кішкентай) 2000 × 2000 16,9 × 16,9
16 : 9 (36 × 20) Large (Үлкен) 6048 × 3400 51,2 × 28,8
Medium (Орташа) 4528 × 2544 38,3 × 21,5
Small (Кішкентай) 3024 × 1696 25,6 × 14,4

300 нүкте/дюйм ажыратымдылығында басып шығарған кездегі жуықталған өлшемі. Дюйм түріндегі басып шығару өлшемі нүкте түріндегі кескін өлшемін нүкте/дюйм (нүкте/дюйм; 1 дюйм = шамамен 2,54 см) түріндегі принтер ажыратымдылығына бөлгенде шығатын санға тең болады.

C Фотосурет түсіру мәзірі: суретке түсіру параметрлері

Reset Photo Shooting Menu (Фотосурет түсіру мәзірін қалпына келтіру) Storage Folder (Сақтау қалтасы) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Image Quality (Кескін сапасы) Image Size (Кескін өлшемі) NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) жазу) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Color Space (Түс кеңістігі) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Long Exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction Shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру) Metering (Өлшеу) Flash Control (Жарқылды басқару) Flash Mode (Жарқыл режимі) Flash Compensation (Жарқыл түзетілімі) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Auto Bracketing (Автоматты брекетинг) Multiple Exposure (Бірнеше экспозиция) HDR (High Dynamic Range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым)) Interval Timer Shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) Time-Lapse Movie (Баяулатылған бейнефильм) Focus Shift Shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру) Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)