Өзгертілген Picture Control режимдерін қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері ретінде сақтау.

Параметр Сипаттама
Save/edit (Сақтау/өңдеу) Бар алдын-ала енгізілген мәнге немесе қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режиміне негізделген жаңа қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимін жасау, я болмаса бар Picture Control режимдерін өңдеу.
Rename (Қайта атау) Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін қайта атау.
Delete (Өшіру) Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін өшіру.
Load/save (Жүктеу/сақтау)

Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін жад картасына және одан көшіру үшін келесі параметрлерді пайдаланыңыз. Жад картасына көшіргеннен кейін Picture Control режимдерін басқа фотокамераларда немесе үйлесімді бағдарламалық жасақтамада пайдалануға болады.

 • Copy to camera (Фотокамераға көшіру): қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін жад картасынан фотокамерадағы C-1 және C-9 аралығындағы қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдеріне көшіріңіз және оларға қалаған атаулар беріңіз.
 • Delete from card (Картадан өшіру): таңдалған қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін жад картасынан өшіру.
 • Copy to card (Картаға көшіру): қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимін (C-1 және C-9 аралығындағы) фотокамерадан жад картасындағы таңдалған межелі орынға (1 және 99 аралығындағы) көшіру.

Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін жасау

Фотокамерамен бірге қамтамасыз етілген Picture Control режимдерін өзгертуге және қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері ретінде сақтауға болады.

 1. Save/edit (Сақтау/өңдеу) пәрменін таңдаңыз.

  Save/edit (Сақтау/өңдеу) пәрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

 2. Picture Control режимін таңдаңыз.

  Бар Picture Control режимін белгілеңіз және 2 түймешігін басыңыз немесе белгіленген Picture Control режимінің көшірмесін қосымша өзгертусіз сақтау үшін 4-қадамға өту үшін J түймешігін басыңыз.

 3. Таңдалған Picture Control режимін өңдеңіз.

  Кез келген өзгертулерден бас тарту және әдепкі параметрлерден қайта бастау үшін O түймешігін басыңыз. Параметрлерді орнату аяқталғанда J түймешігін басыңыз.

 4. Межелі орынды таңдаңыз.

  Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control (C-1 және C-9 аралығында) үшін межелі орынды таңдап, 2 түймешігін басыңыз.

 5. Picture Control режиміне атау беріңіз.

  Мәтінді енгізу тілқатысу терезесі көрсетіледі. Әдепкі бойынша, жаңа Picture Control режимдері бар Picture Control атауына екі цифрлы сан (автоматты түрде тағайындалады) қосылып аталады; басқа атауды таңдау үшін Picture Control режимін «Мәтін енгізу» (0 Мәтін енгізу) бөлімінде сипатталғандай қайта атаңыз. Жоғарғы регистрдегі, төменгі регистрдегі және таңбалық пернетақталар арасында ауысу үшін пернетақтаны таңдау түймешігін түртіңіз. Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерінің атауларының ұзындығы он тоғыз таңбаға дейін бола алады. Он тоғызыншыдан кейінгі барлық таңбалар жойылады.

  Атау аумағы

  Пернетақта аумағы   Пернетақтаны таңдау

Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерінің параметрлері

Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерінде қолжетімді параметрлер қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимі негізделгенмен бірдей болады.

Бастапқы Picture Control режимінің белгішесі

Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимі негізделген бастапқы алдын-ала орнатылған Picture Control режимі өңдеу дисплейінің жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгіше арқылы көрсетіледі.

Бастапқы Picture Control режимінің белгішесі

C Фотосурет түсіру мәзірі: суретке түсіру параметрлері

Reset Photo Shooting Menu (Фотосурет түсіру мәзірін қалпына келтіру) Storage Folder (Сақтау қалтасы) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Image Quality (Кескін сапасы) Image Size (Кескін өлшемі) NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) жазу) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Color Space (Түс кеңістігі) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Long Exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction Shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру) Metering (Өлшеу) Flash Control (Жарқылды басқару) Flash Mode (Жарқыл режимі) Flash Compensation (Жарқыл түзетілімі) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Auto Bracketing (Автоматты брекетинг) Multiple Exposure (Бірнеше экспозиция) HDR (High Dynamic Range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым)) Interval Timer Shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) Time-Lapse Movie (Баяулатылған бейнефильм) Focus Shift Shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру) Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)