Виньеттеуді басқару кадр жиектерінде орын алатын жарықтықтың төмендеуін азайтады. Оның әсерлері объектив түріне қарай әр түрлі болады және әсіресе максималды апертурада ерекше байқалады. High (Жоғары), Normal (Қалыпты), Low (Төмен) және Off (Өшірулі) параметрлерінің арасынан таңдаңыз.

Виньеттеуді басқару

Көрініске, суретке түсіру жағдайларына және объектив түріне байланысты TIFF және JPEG пішіміндегі кескіндер бұрмалануы (түстердің әркелкілігі) немесе шеткі жарықтығы өзгеруі мүмкін, дегенмен, қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері және алдын ала орнатылған және әдепкі параметрлер арқылы өзгеріс енгізілген Picture Control режимдері қажетті әсер бере алмауы мүмкін. Сынақ түсірілімдер жасап, нәтижелерін дисплейде қараңыз.

C Фотосурет түсіру мәзірі: суретке түсіру параметрлері

Reset Photo Shooting Menu (Фотосурет түсіру мәзірін қалпына келтіру) Storage Folder (Сақтау қалтасы) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Image Quality (Кескін сапасы) Image Size (Кескін өлшемі) NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) жазу) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Color Space (Түс кеңістігі) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Long Exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction Shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру) Metering (Өлшеу) Flash Control (Жарқылды басқару) Flash Mode (Жарқыл режимі) Flash Compensation (Жарқыл түзетілімі) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Auto Bracketing (Автоматты брекетинг) Multiple Exposure (Бірнеше экспозиция) HDR (High Dynamic Range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым)) Interval Timer Shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) Time-Lapse Movie (Баяулатылған бейнефильм) Focus Shift Shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру) Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)