On (Қосулы) күйі таңдалса, флюоресцентті немесе сынап газ разрядты шамдар сияқты жарық көздерінің жыпылықтауы тудыратын жолақтарды, жарық көзінде артық немесе кем ұстау аумақтарын немесе (үздіксіз суретке түсіру режимдерінде түсірілген фотосуреттерде) біркелкі емес түстерді азайту үшін фотосуреттер уақытын таңдайды (жыпылықтауды азайту қосулы болса, кадр жылдамдығы төмендеуі әрі қатарынан түсіру режимінде кадр жылдамдығы баяулауы немесе қате болуы мүмкін екенін ескеріңіз).

Фотосурет түсіру мәзіріндегі «Flicker Reduction Shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру)» параметрі

Жыпылықтауды азайту мүмкіндігі 100 және 120 Гц жиіліктерінде жыпылықтауды анықтай алады (сәйкесінше 50 және 60 Гц айнымалы ток қуат көздерімен байланысты). Күңгірт фондарда, қатты жарық көздерінде немесе декорациялық жарықтандыру дисплейлерінде және басқа стандартты емес жарықтандыруда жыпылықтау анықталмауы немесе қалаған нәтижелер алынбауы мүмкін. Жарық көзіне байланысты ысырма босатылуы алдында азғантай кідіріс болуы мүмкін. Суретке түсіру кезінде қуат көзінің жиілігі өзгерсе, қалаған нәтижелерге жетпеуіңіз мүмкін.

1/100 с-тан баяуырақ ысырма жылдамдықтарында (соның ішінде Bulb (Қолмен басылу режимі) және Time (Уақыт)) режимдерінде немесе Continuous H (extended) (Үздіксіз Ж (кеңейтілген)) суретке түсіру режимі таңдалғанда, я болмаса дыбыссыз фотосурет түсіру, HDR немесе экспозицияны кешіктіру режимі қосылған болса, жыпылықтауды анықтау қолданылмайды.

C Фотосурет түсіру мәзірі: суретке түсіру параметрлері

Reset Photo Shooting Menu (Фотосурет түсіру мәзірін қалпына келтіру) Storage Folder (Сақтау қалтасы) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Image Quality (Кескін сапасы) Image Size (Кескін өлшемі) NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) жазу) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Color Space (Түс кеңістігі) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Long Exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction Shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру) Metering (Өлшеу) Flash Control (Жарқылды басқару) Flash Mode (Жарқыл режимі) Flash Compensation (Жарқыл түзетілімі) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Auto Bracketing (Автоматты брекетинг) Multiple Exposure (Бірнеше экспозиция) HDR (High Dynamic Range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым)) Interval Timer Shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) Time-Lapse Movie (Баяулатылған бейнефильм) Focus Shift Shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру) Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)