Använd multiväljaren såsom visas nedan för att justera monitorns färgbalans med hänvisning till en provbild. Provbilden är den senaste bilden som tagits eller, i visningsläge, den senaste bilden som visades; för att välja en annan bild, tryck på W (Q)-knappen och välj en bild från en lista med miniatyrbilder (för att visa den markerade bilden i helskärmsläge, håll in X). Om minneskortet inte innehåller några bilder visas en tom bildruta med en grå ram istället för provbilden. Tryck på J för att avsluta när justeringarna är slutförda.

  Öka grön  
Öka blå Öka gul
  Öka magenta  

Observera att monitorns färgbalans endast kan justeras när monitorn är den aktiva displayen; den kan inte justeras i “endast sökare”-monitorläge eller när du har ögat mot sökaren. Monitorns färgbalans gäller endast för displayerna för fotografering, bildvisning och menyer; bilder som tas med kameran påverkas inte.