Justera inställningar för separat sålda trådlösa fjärrkontroller WR-R10 och radiostyrda blixtenheter som stödjer avancerad trådlös blixt.

LED-lampa

Aktivera eller inaktivera LED-statuslamporna på en trådlös fjärrkontroll WR-R10 som är monterad på kameran. För mer information, se dokumentationen som medföljer den trådlösa fjärrkontrollen.

Välj ett kopplingsläge för trådlösa fjärrkontroller WR-R10 monterade på andra kameror eller radiostyrda blixtenheter som stödjer avancerad trådlös blixt. Se till att samma läge är valt för de andra enheterna.

Sammanlänkning: För att parkoppla kameran med andra enheter, montera WR-R10 på kameran och tryck på knappen parkoppla bild.

PIN: Anslut med en fyrsiffrig PIN-kod. Tryck på 4 eller 2 för att markera siffror och tryck på 1 eller 3 för att ändra. Tryck sedan på J för att ange och visa den valda PIN-koden.

Oavsett vilket alternativ som valts för Kopplingsläge tas alltid signaler från parkopplade trådlösa fjärrkontroller emot av WR-R10. Användare av den trådlösa fjärrkontrollen WR-1 måste välja parkoppling som kopplingsläge för WR-1.

Den trådlösa fjärrkontrollen WR-R10

Se till att firmware för WR-R10 har uppdaterats till den senaste versionen (version 3.0 eller senare). För information om firmwareuppdateringar, se Nikons webbplats för ditt område.