Välj ton och volym för signalen som ljuder när:

  • Självutlösaren används
  • Inspelning av timelapse-filmer avslutas
  • Kameran fokuserar i fotoläge (observera att en ljudsignal inte låter om AF-C är vald för fokusläge eller om Prioritera slutare är vald för Anpassad inställning a2, Välj AF-S-prioritet)
  • Pekskärmen används

Observera att en ljudsignal inte låter när självutlösaren används eller när kameran fokuserar om är valt för Ljudlös fotografering i fotograferingsmenyn.

Menyn Signalalternativ innehåller följande punkter:

  • Signal på/av: Slå signalhögtalaren på eller av, eller välj Av (endast pekskärmskontr.) för att inaktivera signalen associerad med pekskärmskontrollerna medan du aktiverar den för andra ändamål.
  • Volym: Justera signalens volym.
  • Ton: Välj ton för signalen från Hög och Låg.