Välj Spara inställningar för att spara följande inställningar på minneskortet (om kortet är fullt visas ett felmeddelande). Använd detta alternativ för att dela inställningar med andra kameror av samma modell.

Visningsmeny
Monitoralternativ för visning
Visning av tagen bild
Efter radering
Efter serie, visa
Rotera hög
Fotograferingsmeny
Namnge fil
Välj bildområde
Bildkvalitet
Bildstorlek
Sparar i NEF (RAW)
Inställningar för ISO-känslighet
Vitbalans
Ställ in Picture Control (anpassade Picture Controls sparas som Auto)
Färgrymd
Aktiv D-Lighting
Brusreducering för lång exp.
Brusreduc. vid högt ISO
Vinjetteringskontroll
Diffraktionskompensation
Automatisk distorsionskontroll
Fotografering med flimmerreduc.
Mätning
Blixtstyrning
Blixtläge
Blixtkompensation
Fokusläge
AF-områdesläge
Vibrationsreducering (inställningarna varierar med objektiv)
Automatisk gaffling
Ljudlös fotografering
Filminspelningsmeny
Namnge fil
Välj bildområde
Bildstorlek/bildfrekvens
Filmkvalitet
Filmfiltyp
Inställningar för ISO-känslighet
Vitbalans
Ställ in Picture Control (anpassade Picture Controls sparas som Auto)
Aktiv D-Lighting
Brusreduc. vid högt ISO
Vinjetteringskontroll
Diffraktionskompensation
Automatisk distorsionskontroll
Flimmerreducering
Mätning
Fokusläge
AF-områdesläge
Vibrationsreducering (inställningarna varierar med objektiv)
Elektronisk vibrationsreducering
Mikrofonkänslighet
Attenuator
Frekvensomfång
Reducering av vindbrus
Hörlursvolym
Tidkod (med undantag för Tidkodens ursprung)
Anpassade inställningar
Alla anpassade inställningar förutom d3 (Alt. för synkroniserade slutare)
Inställningsmeny
Språk (Language)
Tidszon och datum (med undantag för Datum och tid)
Begränsa val av monitorläge
Informationsdisplay
Data för icke-CPU-objektiv
Rengöra bildsensorn
Bildkommentar
Information om upphovsrätt
Signalalternativ
Pekskärmskontroller
HDMI
Platsdata (med undantag för Position)
Alt. för trådlös fjärrkontroll (WR)
Tilldela Fn på fjärrkontroll (WR)
Funktion utan minneskort

Inställningar som sparas med kameran eller andra kameror av samma modell kan återställas genom att välja Ladda inställningar. Notera att Spara/ladda inställningar endast är tillgängligt när ett minneskort är isatt i kameran, och att alternativet Ladda inställningar bara är tillgängligt om kortet innehåller sparade inställningar.

Sparade inställningar

Inställningarna sparas i en fil med ett namn som börjar med “NCSET” och slutar med tre tecken som skiljer sig från kamera till kamera. Kameran kan inte ladda inställningar om filnamnet ändras.