Samla in referensdata för alternativet borttagning av damm i bilden i NX Studio. Borttagning av damm i bilden bearbetar NEF-bilder (RAW) för att lindra effekterna som orsakas av att damm fastnar frampå kamerans bildsensor. Mer information finns i NX Studios onlinehjälp. Borttagning av damm i bilden kan inte användas med NEF-bilder (RAW) med storleken liten eller mellan.

Ett FX-objektiv med en brännvidd på minst 50 mm rekommenderas vid inspelning av borttagning av damm i bilden. Om du använder ett zoomobjektiv, zooma in helt.

 1. Välj ett startalternativ.

  Markera ett av följande alternativ och tryck på J. Tryck på G för att avsluta utan att hämta borttagning av damm i bilden.

  • Starta: Ett meddelande visas.
  • Rengör sensorn och starta: Välj detta alternativ för att rengöra bildsensorn innan du startar. Ett meddelande visas när rengöringen är klar.

 2. Rama in ett konturlöst vitt föremål i displayen.

  Med objektivet ungefär tio centimeter från ett väl upplyst, konturlöst vitt föremål, rama in föremålet så att det fyller displayen och tryck sedan in avtryckaren halvvägs.

  I autofokusläge ställs fokus automatiskt in på oändlighet; i manuellt fokusläge, ställ in fokus på oändlighet manuellt.

 3. Hämta referensdata för borttagning av damm.

  Tryck ned avtryckaren hela vägen för att hämta referensdata för borttagning av damm i bilden. Monitorn stängs av när avtryckaren trycks ned.

  Om referensföremålet är för ljust eller för mörkt kanske kameran inte kan hämta referensdata för borttagning av damm i bilden, och ett meddelande visas. Välj ett annat referensföremål och upprepa processen från steg 1.

Rengöring av bildsensorn

Referensdata för borttagning av damm som registrerades innan bildsensorn rengjordes kan inte användas med fotografier som tas efter att bildsensorn rengjorts. Välj Rengör sensorn och starta endast om referensdata för borttagning av damm inte kommer att användas med redan existerande fotografier.

Referensdata för borttagning av damm i bilden

Samma referensdata kan användas för fotografier som tas med olika objektiv eller olika bländare. Referensbilder kan inte visas i bildbehandlingsprogram på en dator. När referensbilder visas på kameran visas ett rutnätsmönster.