Justera sökarens ljusstyrka. Om Auto är markerat justeras sökarens ljusstyrka automatiskt i enlighet med ljusförhållandena; för att justera ljusstyrkan manuellt väljer du Manuell och trycker på 1 eller 3 (välj högre värden för ökad ljusstyrka, och lägre värden för minskad ljusstyrka). Observera att sökarens ljusstyrka endast kan justeras när sökaren är den aktiva displayen; den kan inte justeras när sökaren är av eller i “endast sökare”-monitorläge.