Lägg till information om upphovsrätt till nya fotografier när de tas. Information om upphovsrätt kan visas i fliken Info i NX Studio.

Fotograf: Ange namnet på fotografen enligt beskrivningen i “Textinmatning” (0 Textinmatning). Fotografens namn kan ha upp till 36 tecken.

Upphovsrättsinnehavare: Ange namnet på upphovsrättsinnehavaren enligt beskrivningen i “Textinmatning” (0 Textinmatning). Upphovsrättsinnehavarens namn kan ha upp till 54 tecken.

Bifoga info. om upphovsrätt: Välj detta alternativ för att bifoga information om upphovsrätt till alla efterföljande fotografier. Markera Bifoga info. om upphovsrätt och tryck på 2 för att slå på eller av. Efter att ha valt önskad inställning, tryck på J för att avsluta.

För att förhindra missbruk av fotografens eller upphovsrättsinnehavarens namn bör du försäkra dig om att Bifoga info. om upphovsrätt inte är valt och att fälten Fotograf och Upphovsrättsinnehavare är tomma innan du lånar ut eller överlåter kameran till någon annan. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador eller tvister som uppstår till följd av användning av alternativet Information om upphovsrätt.