Visa information om batteriet som är isatt i kameran.

  • Batterinivå: Den aktuella batterinivån uttryckt i procent.
  • Antal bilder: Det antal gånger som slutaren har utlösts med det aktuella batteriet sedan batteriet laddades senast. Notera att kameran ibland kan utlösa slutaren utan att ta något fotografi, till exempel vid mätning av förinställt värde för vitbalans.
  • Batt. livsl.: En femnivåskärm som visar batteriets livslängd. 0 (k) indikerar att batteriet har fullgod kapacitet, 4 (l) att batteriet har nått slutet av sin livslängd och bör bytas ut. Notera att nya batterier som laddats vid temperaturer under cirka 5 °C kan visa en tillfällig minskning av laddningslivslängden; värdet återgår dock till det normala igen när batteriet åter har laddats vid en temperatur på cirka 20 °C eller högre.