Lägg till en kommentar till nya fotografier som du tar. Kommentarer kan visas i fliken Info i NX Studio.

Ange kommentar: Ange en kommentar enligt beskrivningen i “Textinmatning” (0 Textinmatning). Kommentarer kan ha upp till 36 tecken.

Bifoga kommentar: Välj detta alternativ för att bifoga kommentaren till alla efterföljande fotografier. Markera Bifoga kommentar och tryck på 2 för att slå på eller av. Efter att ha valt önskad inställning, tryck på J för att avsluta.