Smuts eller damm som kommer in i kameran när objektiv byts ut eller kamerahuslocket är borttaget kan fastna på bildsensorn och påverka dina fotografier. Alternativet Rengöra bildsensorn vibrerar sensorn för att ta bort damm.

Alternativ Beskrivning
Rengör nu Utför bildsensorrengöring omedelbart.
Automatisk rengöring
  • Rengör vid avstängning: Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång kameran stängs av.
  • Rengöring av: Automatisk rengöring av bildsensorn avstängd.