Justera inställningar för monitorns pekskärmskontroller.

  • Aktiv./inaktiv. pekskärmskontr.: Välj Inaktivera för att förhindra oavsiktlig användning av pekskärmens reglage, eller Endast bildvisning för att aktivera pekskärmens reglage endast i visningsläge.
  • Dragningar i helskärmsläge: Välj om nästa bild i bildvisning i helskärmsläge ska visas genom att snärta till vänster eller till höger.