Finjustera fokus för upp till 30 objektivtyper. Använd endast vid behov. Vi rekommenderar att du utför finjustering på ett fokusavstånd som du använder ofta; om du utför fokusjustering på ett kort fokusavstånd, till exempel, kan det vara mindre effektivt på längre avstånd.

AF-finjustering (På/Av): Välj för att aktivera AF-justering, Av för att stänga av.

Sparat värde: Ställ in AF för det aktuella objektivet. Tryck på 1 för att flytta fokuspunkten bort från kameran eller 3 för att flytta fokuspunkten mot kameran; välj bland värden mellan +20 och –20. Kameran kan lagra värden för upp till 30 objektivtyper. Endast ett värde kan lagras för varje objektivtyp.

Aktuellt värde

Sparat värde

Standard: Välj det AF-justeringsvärde som används om det inte finns något sparat värde för det aktuella objektivet.

Lista sparade värden: Lista tidigare sparade AF-justeringsvärden. För att radera ett objektiv från listan, markera det önskade objektivet och tryck på O. För att ändra en objektividentifiering (för att exempelvis välja en identifiering som är den samma som de två sista siffrorna i objektivets serienummer och på så sätt skilja mellan olika objektiv av samma typ, fastän att Sparat värde kan användas med endast ett objektiv av varje typ), markera önskat objektiv och tryck på 2. En meny visas; tryck på 1 eller 3 för att välja en identifiering och tryck på J för att spara ändringarna och avsluta.