Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÄMÄ PALVELU VOI SISÄLTÄÄ GOOGLE-KÄÄNNÖKSIÄ. GOOGLE SANOUTUU IRTI KAIKISTA KÄÄNNÖKSIIN LIITTYVISTÄ, SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN TAKUISTA, JOTKA KOSKEVAT TARKKUUTTA JA LUOTETTAVUUTTA JA KAIKISTA EPÄSUORISTA TAKUISTA, JOTKA LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIIN, SOVELTUVUUTEEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUTEEN.

Nikon Corporationin (jäljempänä ”Nikon”) käyttöoppaat on käännetty Google Translaten tarjoamalla käännösohjelmistolla. Osuvien käännösten tekemiseksi on tehty kohtuullisesti työtä. Yksikään automaattinen käännös ei kuitenkaan ole täydellinen, eikä niiden ole tarkoitus korvata ihmisten tekemiä käännöksiä. Käännökset tuotetaan palveluna Nikonin käyttöoppaiden käyttäjille, ja ne toimitetaan ”sellaisenaan”. Englannin kielestä muihin kieliin tehtyjen käännösten tarkkuudesta, luotettavuudesta tai paikkansapitävyydestä ei anneta suoria tai epäsuoria takuita. Tiettyä sisältöä (kuten kuvia, videoita, Flash Videota tms.) ei välttämättä voida kääntää tarkasti käännösohjelmiston rajoitusten vuoksi.

Virallinen teksti vastaa käyttöoppaiden englanninkielisiä versioita. Käännöksissä syntyvät ristiriitaisuudet tai eroavaisuudet eivät ole sitovia, eivätkä ne vaikuta oikeudellisesti vaatimustenmukaisuuteen tai täytäntöönpanoaikomuksiin. Jos käännetyissä käyttöoppaissa olevien tietojen tarkkuuteen liittyviä kysymyksiä ilmenee, tarkista tiedot oppaiden englanninkielisistä versioista, jotka ovat virallisia versioita.

Altistuminen

Valitsemalla a Kuvaustila

Valitse kuvaustila pitämällä I -painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa. Valittu vaihtoehto näkyy kuvausnäytössä ja ohjauspaneelissa.

tila Kuvaus
P Ohjelmoitu automaatti ( 0 P (ohjelmoitu automaatti) ) Käytä tilannekuvien ottamiseen ja muihin tilanteisiin, joissa kameran asetusten säätämiseen on vähän aikaa. Kamera valitsee sekä valotusajan että aukon automaattisesti.
S Shutter-priority auto ( 0 S (suljinajan esivalinta) ) Käytä liikkeen pysäyttämiseen tai sumentamiseen. Valitset suljinnopeuden; kamera säätää aukkoa automaattisesti.
A Aukon esivalintaautomatiikka ( 0 A (Aukon esivalintaauto) ) Käytä taustan sumentamiseen tai sekä etualan että taustan tarkentamiseen. Valitset aukon; kamera säätää suljinnopeutta automaattisesti.
M Manuaalinen ( 0 M (Manuaalinen) ) Voit ohjata sekä suljinnopeutta että aukkoa. Valitse suljinajaksi "Bulb" tai "Time" pitkiä valotuksia varten.

P ( Ohjelmoitu automaatti )

 • Tässä tilassa kamera säätää automaattisesti suljinnopeutta ja aukkoa sisäänrakennetun ohjelman mukaan varmistaakseen optimaalisen valotuksen useimmissa tilanteissa.
 • Erilaisia suljinajan ja aukon yhdistelmiä, jotka tuottavat saman valotuksen, voidaan valita kääntämällä pääkomentokiekkoa ("joustava ohjelma").

  • Kun joustava ohjelma on voimassa, joustavan ohjelman ilmaisin ( U ) näkyy.
  • Voit palauttaa suljinajan ja aukon oletusasetukset kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes ilmaisin ei ole enää näkyvissä. Joustava ohjelma voidaan myös lopettaa valitsemalla toinen tila tai sammuttamalla kamera.

S ( Shutter-Priority Auto )

 • Suljinajan esivalinta-automatiikkaa käytettäessä valitset suljinnopeus kamera säätää aukkoa automaattisesti optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi. Valitse nopeat suljinajat liikkeen "pysäyttämiseksi" tai hitaita valotusajoja ehdottaaksesi liikettä sumentamalla liikkuvia kohteita.
 • Aseta suljinaika kääntämällä pääkomentokiekkoa.
 • Suljinajaksi voidaan asettaa arvot välillä 1 / 32000 s - 30 s.
 • Valotusaika voidaan lukita valittuun arvoon ( 0 f4: Control Lock , g3: Control Lock ).

A ( Aperture-Priority Auto )

 • Aukon esivalinta-automatiikkaa käytettäessä valitset aukko kamera säätää automaattisesti suljinnopeutta optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi.
 • Aukkoa voidaan säätää kääntämällä sivukomentokiekkoa.
 • Aukon minimi- ja maksimiarvot vaihtelevat objektiivin mukaan.
 • Aukko voidaan lukita valittuun arvoon ( 0 f4: Control Lock , g3: Control Lock ).

M ( Manuaalinen )

 • Sinä hallitset molempia suljinnopeus ja aukko . Valitse tämä tila pitkiä valotuksia varten sellaisista kohteista, kuten ilotulitus tai yötaivas ("Bulb"- tai "Time"-kuvaus, 0 pitkäkestoista valotusta (vain tila M) ).
 • Valotusaikaa ja aukkoa voidaan säätää valotuksen ilmaisimien avulla kääntämällä komentokiekkoja.
 • Valitse suljinnopeus kääntämällä pääkomentokiekkoa. Suljinajaksi voidaan asettaa arvot välillä 1 / 32000 s - 30 s tai "Bulb" tai "Time" .

 • Aukkoa voidaan säätää kääntämällä sivukomentokiekkoa.
 • Aukon minimi- ja maksimiarvot vaihtelevat objektiivin mukaan.
 • Suljinaika ja aukko voidaan lukita valittuihin arvoihin ( 0 f4: Control Lock , g3: Control Lock ).

Altistumisen indikaattorit

Valotusilmaisimet näytössä, etsimessä ja ohjauspaneelissa osoittavat, olisiko valokuva ali- vai ylivalottunut nykyisillä asetuksilla. Valotusilmaisimet voidaan lukea seuraavasti (näyttö vaihtelee mukautetussa asetuksessa b2 [ EV Steps forexponition cntrl ] valitun vaihtoehdon mukaan):

Näyttö [ 1/3 step ] valittuna [ EV Steps for valotuksen hallinta ]
Optimaalinen valotus Alivalottunut 1/3 EV : llä Ylivalottunut yli 3 1/3 EV
Monitori
Etsin/ohjauspaneeli

Valotusosoittimien suuntaa voidaan kääntää käyttämällä mukautettua asetusta f7 [ Käänteiset ilmaisimet ].

Altistumisvaroitus

Näytöt vilkkuvat, jos valitut asetukset ylittävät valotusmittausjärjestelmän rajat.

Pidennetyt suljinajat

Jos suljinnopeus on niinkin pitkä kuin 900 s (15 minuuttia), valitse mukautetuksi asetukseksi d6 [ Pidennetyt suljinajat (M) ] [ ON ].

Pitkät altistumisajat

Alle 1 s:n nopeuksilla kameran näyttämä suljinaika voi poiketa todellisesta valotusajasta. Todelliset valotusajat esimerkiksi 15 ja 30 sekunnin suljinajoilla ovat vastaavasti 16 ja 32 sekuntia. Valotusaika vastaa jälleen valittua suljinaikaa 60 sekunnin nopeuksilla ja sitä hitaammin.

Automaattinen ISO-herkkyyden säätö (tila M )

Jos automaattinen ISO-herkkyyden säätö ( 0 Automaattinen ISO-herkkyyden säätö ) on käytössä, ISO-herkkyys säädetään automaattisesti optimaalista valotusta varten valitulla suljinnopeudella ja aukolla.

Pitkäaikainen altistuminen (Vain tila M)

Kamerassa on kaksi vaihtoehtoa pitkäkestoiseen valotukseen: " Polttimo " ja " Aika ”. Pitkäaikaista valotusta voidaan käyttää kuvissa ilotulituksista, yömaisemista, tähdistä tai liikkuvista valoista.

35 sekunnin valotuskuvaus suljinnopeudella "Bulb" ja aukolla f/25

Suljinnopeus Kuvaus
Polttimo Suljin pysyy auki, kun laukaisinta pidetään painettuna.
Aika Valotus alkaa, kun laukaisinta painetaan, ja päättyy, kun painiketta painetaan toisen kerran.
 1. Pidä kamera vakaana esimerkiksi käyttämällä jalustaa.

 2. Pidä I -painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi tilan M .

 3. Pyöritä pääkomentokiekkoa valitaksesi suljinnopeudeksi Bulb ("Bulb") tai Time ("Time").

  Polttimo

  Aika

  Huomaa, että valotusilmaisimia ei näytetä suljinnopeudella Bulb tai Time .

 4. Tarkenna ja aloita valotus.

  • "Bulb" : Aloita valotus painamalla laukaisin kokonaan alas. Pidä laukaisin painettuna valotuksen aikana.
  • "Aika" : Aloita valotus painamalla laukaisin kokonaan alas.
  • Kulunut aika näkyy ohjauspaneelissa.

 5. Lopeta valotus.

  • "Bulb" : Nosta sormesi laukaisupainikkeesta.
  • "Aika" : Paina laukaisin kokonaan alas toisen kerran.

Pitkäaikainen altistuminen

 • Huomaa, että pitkillä valotuksilla voi esiintyä "kohinaa" (kirkkaita pisteitä, satunnaisesti sijoitettuja kirkkaita pikseleitä tai sumua).
 • Kirkkaita kohtia ja sumua voidaan vähentää valitsemalla [ ON ] [ Pitkän valotuksen NR ] -asetukseksi kuvausvalikossa.
 • Nikon suosittelee täyteen ladatun akun, mukana toimitetun laturin verkkolaitteen tai valinnaisen verkkovirtasovittimen ja virtaliittimen käyttöä, jotta vältytään virran katoamiselta pitkien valotusaikojen aikana.
 • Epäterävyyden estämiseksi on suositeltavaa käyttää jalustaa tai laitetta, kuten valinnaista kaukosäädintä tai langatonta kaukosäädintä.

Automaattisen valotuksen lukitus

Käytä automaattisen valotuksen lukitusta kuvien sommittelemiseen uudelleen asetuksen jälkeen altistuminen tietylle aihealueelle. Valotuksen lukitus on kätevä, kun valotuksen asettamiseen käytetty alue on paljon kirkkaampi tai tummempi kuin sen ympäristö.

 1. Kun kohde on valitussa tarkennuspisteessä ja laukaisin on painettu puoliväliin, paina kuvan keskiosaa. alivalitsin valotuksen lukitsemiseksi.

  • Kun alivalitsimen keskiosaa painetaan, valotus lukittuu valitun mittausvaihtoehdon määrittämälle kohteen alueelle mitattuun arvoon.

  • An AE-L -kuvake tulee näkyviin kuvausnäyttöön.
  • Jos automaattitarkennus on käytössä, myös tarkennus lukittuu.

 2. Pidä alivalitsimen keskiosaa painettuna, sommittele valokuva uudelleen ja ota kuva.

Valotuksen lukitseminen laukaisupainikkeella

Jos [ Päällä (puoli painallus) ] on valittu mukautetuksi asetukseksi c1 [ Laukaisin AE-L ], valotus lukittuu, kun laukaisin painetaan puoliväliin.

Mitattu alue

 • [ Pistemittaus ] -asetuksella valotus lukitaan arvoon, joka on mitattu nykyisen tarkennuspisteen keskellä olevaan ympyrään.
 • [ Center-weighted metering ] -asetuksella valotus lukitaan arvoon, joka on mitattu 12 mm:n ympyrässä näytön keskellä.

Suljinnopeuden ja aukon säätäminen

Seuraavia asetuksia voidaan säätää, kun alivalitsimen keskiosaa painetaan:

tila Asetus
P Suljinaika ja aukko (joustava ohjelma; 0 P (ohjelmoitu automaatti) )
S Suljinnopeus
A Aukko
 • Uudet arvot voidaan vahvistaa kuvausnäytöstä ja ohjauspaneelista.

Valotuksen korjaus

Valotuskorjausta käytetään muuttamaan altistuminen kameran ehdottamasta arvosta. Sillä voidaan tehdä kuvista kirkkaampia tai tummempia.

–1 EV

Ei valotuskorjausta

+1 EV

Valotuskorjauksen säätäminen

Pidä E painike ja käännä komentokiekkoa.

 • Valitse arvoista -5 EV (alivalotus) ja +5 EV (ylivalotus). Arvot välillä –3 EV ja +3 EV ovat käytettävissä videotilassa.
 • Oletusasetuksissa valotuksen korjauksen muutokset tehdään 1/3 EV: n välein. Askeleiden kokoa voidaan muuttaa mukautetulla asetuksella b2 [ EV steps forexponition cntrl ].
 • Suuremmat arvot tekevät kohteesta kirkkaamman, pienemmät tummemmat.

 • E kuvakkeet ja valotuksen ilmaisimet näkyvät kuvausnäytössä ja ohjauspaneelissa. Muissa tiloissa kuin M valotusilmaisimen keskellä oleva nolla (" 0 ") vilkkuu. Valotuskorjauksen nykyinen arvo voidaan vahvistaa painamalla E -painiketta.

  Monitori

  Etsin

  Ohjauspaneeli

 • Normaali valotus voidaan palauttaa asettamalla valotuksen korjaukseksi ±0,0. Valotuskorjausta ei palauteta, kun kamera sammutetaan.

Mode M

 • Tilassa M valotuksen korjaus vaikuttaa vain valotuksen ilmaisimeen; suljinaika ja aukko eivät muutu.
 • Kun automaattinen ISO-herkkyyden säätö ( 0 Automaattinen ISO-herkkyyden säätö ) on käytössä, ISO-herkkyys säädetään automaattisesti valotuksen korjaukselle valitun arvon mukaan.

Flashin käyttäminen

Kun käytetään valinnaista salamaa, valotuksen korjaus vaikuttaa sekä salaman tasoon että valotukseen ja muuttaa sekä pääkohteen että taustan kirkkautta. haluttaessa tehoste voidaan rajoittaa taustaan käyttämällä mukautettua asetusta e3 [ Exposure comp. salamalle ].