Kies hoe de camera het flitsniveau aanpast wanneer automatische instelling van de ISO-gevoeligheid is ingeschakeld.

Keuze

Beschrijving

e

[ Onderwerp en achtergrond ]

De camera houdt bij het aanpassen van de ISO-gevoeligheid rekening met zowel het hoofdonderwerp als de achtergrondverlichting.

f

[ Alleen onderwerp ]

De ISO-gevoeligheid wordt alleen aangepast om ervoor te zorgen dat het hoofdonderwerp correct wordt belicht.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video