Selecteer de stappen die worden gebruikt voor aanpassingen aan sluitertijd, diafragma, bracketing en belichtings- en flitscompensatie.

  • Als [ 1 EV-stappen (comp. 1/3 EV) ] is geselecteerd, worden de sluitertijd, het diafragma en bracketing in stappen van 1 LW en de belichting en flitscompensatie in stappen van 1/3 LW gewijzigd.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video